אור חצי ירח

ארבעה חצאי ירחים נושאים 2 נרות כל אחד (8 בסך הכל), בתוספת מתקן אחד עצמאי.

9 נרות בסך הכל.

מרווח נרות 2 ס"מ

₪300.00 ₪300.00