<tc>בעקבות המצב יתכנו עיכובים בזמני המשלוח, אחוז מכלל הרכישות המתבצעות באתר בימים אלה נתרם לסיוע למשפחות החטופים, האבלים, צבא וכוחות הביטחון.</tc> <tc>בעקבות המצב יתכנו עיכובים בזמני המשלוח, אחוז מכלל הרכישות המתבצעות באתר בימים אלה נתרם לסיוע למשפחות החטופים, האבלים, צבא וכוחות הביטחון.</tc>

H 2 O

הקולצקייה הזאת עוסקת בנוזל בלבד.

ממים ועד יין, שמן זית, תה, קפה ופרחים

כל כלי יצוק מחרסינה צרפתית בגימור זיגוג משי

Back to top