<tc>בעקבות המצב יתכנו עיכובים בזמני המשלוח, אחוז מכלל הרכישות המתבצעות באתר בימים אלה נתרם לסיוע למשפחות החטופים, האבלים, צבא וכוחות הביטחון.</tc> <tc>בעקבות המצב יתכנו עיכובים בזמני המשלוח, אחוז מכלל הרכישות המתבצעות באתר בימים אלה נתרם לסיוע למשפחות החטופים, האבלים, צבא וכוחות הביטחון.</tc>

מבצעי שופינג IL

10% נחה על הפריטים הנמכרים ביותר באתר שלנו
20% מכלל הרווחים מסייל זה נתרים למטה למשפחות החטופים והנעדרים, פרט לסט ספלים אשר תורם 25%
Back to top